КРЕДИТ

Переваги кредитної програми Renault Finance

 • кредитування до 7 років
 • гнучкість при виборі терміну кредитування залежно від   бюджету клієнта
 • незмінна процентна ставка протягом усього кредитного періоду
 • відсутність прихованих комісій 
 • кредитування в гривні- відсутність щомісячної комісії 
 • відсутність штрафних санкцій за дострокове погашення
 • фінансова стабільність банку-партнера
 • висока швидкість прийняття рішення

Акційні умови фінансування з 06.07.2018 до 31.07.2018

 На весь модельный ряд Renault 

Аванс

Термін фінансування, роки

1

2

3

4-7

Від 50%

5,90%

9,90%

11,90%

12,90%

Від 30%

6,90%

10,90%

12,90%

13,90%

 

Акційні умови фінансування для юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців за програмою Renault Finance*** з 04.07.2018

 На весь модельный ряд Renault 

Аванс

Термін фінансування, роки

1

2

3

4-5

Від 50%

5,90%

7,90%

11,90%

13,90%

Від 20%

7,90%

9,90%

***Кредит надається у відділеннях Банку на всій території України за виключенням тимчасово окупованої території АР Крим та зони проведення АТО. Банк залишає за собою право змінювати умови кредитування. Про детальні умови кредитування дізнайтесь на сайті www.credit-agricole.ua або за телефоном: 0800305555. Кредитує ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК». Ліцензія НБУ №99 від 12.10.2011

 

На моделі Logan, Logan MCV, Sandero, Sandero Stepway діє спеціальна пропозиція по програмі Renault Бонус за умови придбання автомобіля в кредит.

ДЕТАЛЬНІШЕ

LOGAN

LOGAN MCV

SANDERO

STEPWAY

 

Дополнительная информация для физических лиц

ФОРМА ВИДАЧІ КРЕДИТУ: перерахування коштів на поточний рахунок автосалону.

CУМА КРЕДИТУ — від 40 000 до 2 000 000 гривень.

Мінімальна передплата:

 •  для фізичної особи СПД мінімальна передплата складає 20%.
 • якщо вартість автомобіля більше 1 000 000 гривень, мінімальний авансовий внесок для фізичної особи становить 30%, для СПД – 35%;

 

МЕТОД ПОГАШЕННЯ КРЕДИТУ ТА ПРОЦЕНТІВ

 •  щомісячно, платежі за кредитом розраховуються за ануїтетним методом;
 •  щомісячно, тіло кредиту погашається рівними частками, проценти нараховуються на залишок заборгованості за кредитом.

 

ПОГАШЕННЯ КРЕДИТУ ТА ВІДСОТКІВ: відбувається шляхом внесення готівки в касу банку або шляхом перерахування коштів за реквізитами, вказаними в кредитному договорі.

ДОСТРОКОВЕ ПОГАШЕННЯ КРЕДИТУ: можливе вже з першого місяця від моменту отримання кредиту, без комісії.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: застава придбаного автомобіля.

ОБОВ’ЯЗКОВЕ СТРАХУВАННЯ:

 • повне КАСКО та страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів лише в погодженій (рекомендованій) по програмі страховій компанії.
 • Страхування Позичальника від хвороби та нещасного випадку – від 1% від суми кредиту.

 

ДОДАТКОВІ ВИТРАТИ:

 • внесення запису до Державного реєстру обтяжень рухомого майна — одноразово 100 грн;
 • отримання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно – 199 грн. за одну особу;
 • надання витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна – 100 грн. (на дату видачі);
 • страхування КАСКО у партнера програми;
 • страхування Цивільної відповідальності у партнера програми;
 • нотаріальне посвідчення договору застави – відповідно до тарифів нотаріусу у вашому регіоні.
 • відкриття поточного рахунку – 80 грн.

 

НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ:

 • Громадянський паспорт Позичальника та копія паспорту дружини/чоловіка Позичальника (всі сторінки з інформацією);
 • Довідка з податкової інспекції про присвоєння ідентифікаційного коду Позичальника та дружини/чоловіка Позичальника;
 • Акт вибору автомобіля, специфікація або рахунок-фактура на автомобіль;
 • Документи щодо фінансового стану Позичальника;
 • Інші документи за вимогою банку.

 

Для фізичної особи:

 • Довідка з місця роботи Позичальника та/або дружини/чоловіка Позичальника, засвідчена в бухгалтерії не раніше ніж за 2 тижні до дня її подання в Банк, що підтверджує посаду Позичальника та/або дружини/чоловіка Позичальника та нараховану заробітну плату за останні шість місяців;

 

Для фізичної особи СПД:

 • Свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця або виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
 • Свідоцтво платника єдиного податку або витяг з реєстру платників єдиного податку;
 • Податкова декларація фізичної особи – підприємця: за останні 2 роки (якщо річні) або за останні 5 кварталів (якщо квартальні);
 • Виписка з рахунку клієнта за останні 12 місяців з зазначенням призначення платежу, засвідчена підписом та печаткою банку.
 • Для IT: договір про надання послуг (якщо виписка не містить інформації щодо найменування роботодавця).
Дополнительная информация для юридических лиц

* Вы можете получить «Авто в кредит» на следующих условиях: максимальный срок - 24 месяца, максимальная сумма - 2 600 000 грн., процентная ставка - 0,01% годовых (база начисления 365 дней в году), комиссия за выдачу кредита - 2,5%, комиссия за открытие текущего счета - 50 грн., комиссия за получение выписок из ГРОДИ - 100 грн., комиссия за получение выписок из ДРРПНМ - 199 грн. Ориентировочная совокупная стоимость кредита составляет 25,24 грн. по каждой 1000 грн. кредитных средств при сроке кредитования 24 месяца. Реальная процентная ставка составляет от 2,46% годовых. Кредит предоставляется в отделениях Банка по всей территории Украины, за исключением временно оккупированной территории АР Крым и зоны проведения АТО. Кредитует ПАО «Креди Агриколь Банк». Лицензия НБУ №99 от 12.10.2011

РАЗМЕР СОБСТВЕННОГО ВЗНОСА:

- От 20%, если стоимость авто до 850 тыс. Грн .;

- От 40%, если стоимость авто более 850 тыс. Грн.

 

ЕДИНОРАЗОВАЯ КОМИССИЯ: 2,5% от суммы кредита

ФОРМЫ ВЫДАЧИ КРЕДИТА: перечисление кредитных средств на счет автосалона, открытый в ПАО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК»

ОБЕСПЕЧЕНИЕ: залог приобретаемого автомобиля, нотариально удостоверение договора залога

КРЕДИТЫ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ: Региональными подразделениями (филиалами или отделениями) банка по фактическому местонахождению бизнеса клиента

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ: Страхование КАСКО и страхование гражданской ответственности только в аккредитованной по программе страховой компании.

ТРЕБОВАНИЯ К КЛИЕНТАМ:

Юридические лица и физические лица-предприниматели со сроком работы на рынке не менее 12 мес. *

Устойчивое финансовое состояние и кредитоспособность

Открытие текущего счета в ПАО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК»

* Виды деятельности, не подлежащих кредитованию: детали в дилерской сети Renault.

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО КРЕДИТУ:

  Для юридических лиц Для физических лиц - предпринимателей

1. Запрос на получение кредита;

2. Копия свидетельства о государственной регистрации субъекта предпринимательской деятельности;

3. Копии паспортов и идентификационных кодов руководителя и главного бухгалтера, а также учредителей - физических лиц. Для учредителей - юридических лиц - копия свидетельства о государственной регистрации субъекта предпринимательской деятельности;

4. Баланс предприятия (форма №1, 1-м), отчет о прибылях и убытках (форма №2, 2-м) за последние два полных года и за текущий год на последнюю отчетную дату *;

5. Расшифровки статей баланса в разрезе контрагентов / статей (оборотно-сальдовые ведомости) на отчетную период или за предыдущий отчетный год (если отчетный период - первый квартал года) по таким балансовым счетам:

10 «Основные средства»,

28 «Товары»

31 «Счета в банках»

36 «Расчеты с покупателями и заказчиками»

37 «Расчеты с разными дебиторами»

50 «Долгосрочные займы»

60 «Краткосрочные займы»

63 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»

68 «Расчеты по прочим операциям»

70 «Доходы от реализации»

90 «Себестоимость реализации»

На момент принятия решения необходимы электронные версии файлов с расшифровками статей баланса, но до предоставления кредита эти документы должны быть распечатаны, подписаны и предоставлены менеджеру Банка на бумажных носителях. * В случае недостаточности указанных финансовых отчетов для принятия решения по кредиту, Банк может требовать более подробную информацию о финансовой деятельности позичальникаПры наличии связанных лиц также предоставляются документы №2, 4, 5 для каждой из связанных лиц

 

1.Заявка-анкета на получение кредита

2.Копия свидетельства о государственной регистрации субъекта предпринимательской деятельности

3.Копия паспорта и идентификационного кода заемщика

4.Декларации о доходах за последние 2 года и на последнюю отчетную дату или отчет субъекта малого предприятия - физического лица - плательщика единого налога за 2 последних года и на последнюю дату

Информация о партнере

ПАО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК» - универсальный Банк, собственником которого является одна из крупнейших финансовых групп мира - Credit Agricole Group (Франция).
 

 

Банк работает на финансовом рынке Украины с 1993 года и предоставляет весь спектр современных банковских услуг частным и корпоративным клиентам. Согласно классификации НБУ, CREDIT AGRICOLE входит в группу крупных банков Украины.

Региональная сеть Банка охватывает все регионы Украины и состоит из более 170 точек продаж. CREDIT AGRICOLE также является партнером объединенной банкоматной сети «АТМоСфера», которая насчитывает более 2000 банкоматов 24 ведущих банков Украины, а также обладает собственной сетью, состоящей из 292АТМ.

CREDIT AGRICOLE занимает лидирующие позиции на рынках автокредитования и потребительского кредитования, успешно продвигает зарплатные проекты, выдает кредиты на покупку жилья, принимает вклады от населения на привлекательных условиях, осуществляет выпуск и обслуживание платежных и кредитных карт, денежные переводы и предоставляет ряд других услуг частным лицам. Кроме того, Банк предоставляет полный комплекс услуг для бизнеса, уделяя особое внимание сотрудничеству с компаниями агропромышленного комплекса.

Надежность и деловую репутацию CREDIT AGRICOLE подтверждают 500000 частных и 33 тысяч корпоративных клиентов, доверивших ему ведение своих финансовых дел. В Банке действуют программы лояльности, которые позволяют клиентам получать более выгодные условия на размещение депозитов, а также призовые Акции и специальные преференциальные условия для заемщиков, которые получают заработную плату или доход от предпринимательской деятельности на счет в ПАО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК».

CREDIT AGRICOLE первым в Украине стал партнером программы кредитования Renault Finance, а впоследствии также Nissan Finance. Кредиты на авто марок Renault, Nissan, Toyota, Lexus, Mazda, Suzuki, Subaru, Hyundai, KIA стали доступнее для украинских автолюбителей благодаря сотрудничеству CREDIT AGRICOLE с их импортерами и официальными дилерами на украинском рынке. Банк постоянно расширяет список своих партнеров и уже стал одним из самых активных и успешных среди банков, занимающихся автокредитованием. В 2011 году Банк получил сертификат соответствия автомобильного кредитования Международное стандарта ISO 9001: 2008, в качестве доказательства постоянного улучшения качества предоставления Банком услуг.

Акционер CREDIT AGRICOLE - Credit Agricole Group - является признанным лидером на рынке банковских услуг для частных клиентов во Франции и одним из крупнейших банков Европы. Входит в ТОП-5 крупнейших по размеру акционерного капитала и размеру общих активов банков Европы (информация The Banker, 2013). 150000 квалифицированных сотрудников Группы предоставляют услуги 51 млн. Клиентов в 50 странах мира.
Благодаря поддержке мощного акционера CREDIT AGRICOLE является одним из наиболее эффективных и стабильных банков Украины.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Где можно подать заявку на кредит?

Подать заявку можно в любом официальном дилерском центре Renault

Как я могу узнать решение по автокредиту?

Вам необходимо обратиться к кредитному консультанту в автосалоне, у которого вы проходили анкетирование.

Как происходит погашение кредита?

Метод погашения кредита и процентов в зависимости от выбранных заемщиком условий:

- ежемесячно, платежи по кредиту рассчитываются по аннуитету;

- ежемесячно, тело кредита погашается равными частями, проценты начисляются на остаток  по кредиту.

Досрочное погашение кредита происходит без ограничений и комиссий.

Как проходит выдача кредита после получения гарантийного письма? Когда Я могу получить авто?

- Вы оплачиваете первоначальный взнос за автомобиль в кассе автосалона или банка;

- Заключает договор купли-продажи с автосалоном;

- Автомобиль регистрируется в ГАИ.

- Автосалон готовит пакет документов и согласовывает дату выдачи с сотрудником отделения банка;

- В отделении банка происходит подписание всех необходимых документов;

- На Ваше имя открывается  счет с которого средства за автомобиль перечисляются на счет автосалона;

- После того как автосалон увидит средства на счете, Вы можете получить свой автомобиль.  

Что может повысить шансы получить кредит?

- Положительная кредитная история, служит дополнительным подтверждением платежеспособности заемщика;

- Отсутствие скрытых кредитов, арестов и обременений движимого и недвижимого имущества;

- Предоставление документов, подтверждающих наличие активов в собственности. Большим плюсом будут активы которые клиент приобрел за собственные средства или в кредит (автомобили, тракторы, оборудование, другое движимое имущество, квартиры, дома, земельные участки, депозиты, доля бизнеса и т.д.);

Существенным преимуществом при принятии положительного решения будет предоставление документов, подтверждающих бизнес клиента или дополнительный доход, а именно:

- Соглашения сдачи или взятия в аренду помещений;

- Выписки по оборотам по счетам;

- Соглашения о предоставлении услуг;

- Соглашения о закупке продукции;

- Соглашения (акты) о выполненных работах;

- Получение регулярной помощи от родственников работающих и живущих за границей (справка из банка о поступлении средств за последние 6-12 месяцев, или выписка по счету, или предоставления квитанций за последние 6-12 месяцев о получении электронных денежных переводов). 

Какую сумму я могу получить на покупку автомобиля в кредит?

Минимальная сумма кредита – 2 000,0 дол. США (в эквиваленте);

Максимальная сумма кредита – 100,000 дол. США (в эквиваленте).

Какие виды страхования необходимо оформить при заключении кредитного договора?

Страховой полис КАСКО;

Страхование гражданской ответственности (ОСАГО);

В зависимости от кредитного продукта страхуется жизнь клиента

Что такое страховой полис КАСКО?

Приобретаемый автомобиль в кредит, обязательно должен быть застрахован по виду страхования полное КАСКО.

Полное КАСКО - вид страхования транспортных средств, предусматривает возмещение убытков при повреждении, гибели и похищении (незаконном завладении) транспортного средства, но не включает в себя страхование пассажиров и грузов, перевозимых.

Что такое полис ОСАГО?

Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО) - обязательный вид страхования, который обеспечивает возмещение вреда, который был причинен третьему лицу в результате ДТП.  Убытки Вами в случае наступления ДТП, возмещает страховая компания .

Что такое страхование жизни от несчастных случаев?

Это страхование жизни и здоровья заемщика. Целью страхования является финансовое обеспечение Заемщика и в случае наступления страхового случая, выплата долга по кредиту. Страховым случаем считается либо потеря трудоспособности или смерть застрахованного лица.

Предлагаем также

Информация, указанная на сайте, может отличаться от актуальной. Для получения актуальной информации о продукции Renault обращайтесь к официальным дилерам Renault в Украине. Не является публичной офертой. Данная информация приведена исключительно для ознакомления и не может быть использована в качестве документа, устанавливающего обязательства компании Renault.

* Вы можете получить кредит по программе Renault Finance для приобретения автомобиля Renault на следующих условиях: максимальный срок - 36 месяцев, первоначальный взнос - 60% от стоимости авто, максимальная сумма - 2 600 000 грн., Процентная ставка - 0,01% годовых (база начисления 365 дней в году), комиссия за выдачу кредита - 2,5%, комиссия за открытие текущего счета - 50 грн., комиссия за получение выписок из ГРОДИ - 100 грн., комиссия за получение выписок с ДРРПНМ - 199 грн. Реальная процентная ставка составляет от 2,46% годовых. Кредит предоставляется в отделениях Банка на всей территории Украины, за исключением временно оккупированной территории АР Крым и зоны проведения АТО. Банк оставляет за собой право изменять условия кредитування.Про подробные условия кредитования узнайте на сайте www.credit-agricole.ua или по телефону: 0800305555.Кредитуе ПАО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК». Лицензия НБУ №99 от 12.10.2011

** Финансирование КАСКО в первый год кредита по той же ставке, что и автомобиль. Оплата ежемесячно на срок действия кредита.